.Bella.

11 tekstów – auto­rem jest .Bel­la..

I nie ważne, że cza­sem pa­da deszcz i nag­le wsta­je słońce. Bo włas­nie dzięki te­mu możemy oglądać tak piękną tęcze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2012, 19:04

Ciało roz­biegło mi się z umysłem, każde poszło w swoją strone. 

myśl • 24 listopada 2011, 21:54

Nie chce brać od­po­wie­dzial­ności za swo­je czy­ny-więc zde­cyduj za mnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 sierpnia 2011, 14:34

gdy­bym cho­ciaż wie­działa co myślisz-może byłoby mi łat­wiej wierzyć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 czerwca 2011, 00:13

Mężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­nać kobiet.


- a szkoda. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 maja 2011, 15:33

Bez­radność, która ścis­ka serce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 kwietnia 2011, 21:12

W dzi­siej­szych cza­sach wyz­naczni­kim oso­bowośći stała się mar­ka ub­ra­nia- pa­radoks XXI wieku. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 kwietnia 2011, 20:42

...kiedyś może nig­dy nie nadejść.M. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 kwietnia 2011, 21:54

Czuję, że gdzieś się zagubiłam,
że po drodze zab­rakło mi nadziei.


M. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 kwietnia 2011, 21:26

Zbyt mało cza­su-aby jeszcze pa­miętać .


M. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 kwietnia 2011, 21:31
.Bella.

...ale obiecaj, że wrócisz ;*

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Bella.

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność